نگاهی به زندگینامه خیام نیشابوری

“آنانکه محیط فضل و آداب شدند               در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون              گفتند فسانه ای و در خواب شدند” حکیم  عمرخیام در تاریخ 28 اردیبهشت  ماه  سال427  ه. ق در شهر نیشابوردیده به جهان گشود. وی که به خیامی نیز نامیده شده است از شاعران، ستاره شناسان و  ریاضی …

Continue reading "نگاهی به زندگینامه خیام نیشابوری" »